This was taken near Doane Pond on Palomar Mountain.<br /></a></p>